fbpx

เงื่อนไขการสั่งซื้อ และการเปลี่ยนสินค้า

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

  • การจัดส่งสินค้าใช้บริการของไปรษณีย์ไทย
  • หลังจากลูกค้าได้รับใบสั่งซื้อทางอีเมลแล้ว ทางเราจะเก็บสินค้าไว้ให้ 3 วันนะคะ (นับจากวันที่ได้รับอีเมลสั่งซื้อจากทางร้าน) ทางร้านขออนุญาติยกเลิกการสั่งซื้อ หากไม่ได้รับการแจ้งโอนภายใน 3 วัน เพื่อสงวนสิทธิ์กับกับลูกค้าท่านอื่นค่ะ
  • ความผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินที่ผิดพลาด เข้าผิดบัญชี หรือการทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ เพื่อเป็นการจ่ายค่าสินค้าโดยที่ทางเราไม่ได้รับเงินจำนวนนั้น ๆ ทางเราถือว่าไม่ได้มีการจ่ายเงินค่าสินค้าและถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินให้ถูกต้องและครบถ้วน
  • การแจ้งโอนเท็จ การทำให้เข้าใจว่าได้มีการโอนเงินค่าสินค้ามา หรือการกระทำใด ๆ เพื่อให้เข้าใจว่าได้มีการจ่ายค่าสินค้านั้นแล้ว ทางเราจะถือเป็นความผิดทางอาญาและจะดำเนินคดีทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันลูกค้าจากเหล่ามิจฉาชีพค่ะ
  • สินค้าจะจัดส่งวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ส่วนทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาประมาณ 2-6 วันขึ้นอยู่กับจังหวัดและวันหยุดค่ะ ทางร้านจะตัดรอบแจ้งโอน 13.00 น. ค่ะ
  • การให้ข้อมูลที่อยู่และชื่อผู้รับที่ถูกต้องถือเป็นความรับผิดชอบของทางลูกค้า ในกรณีที่มีการส่งสินค้าไปตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ผิดไว้ แล้วมีผู้อื่นเซ็นรับโดยที่สินค้าไม่ถึงมือลูกค้า ทางเราจะไม่ชดเชยค่าสินค้าหรือส่งสินค้าให้ใหม่ ยกเว้นในกรณีที่ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นจากทางเราค่ะ
  • ในกรณีที่ให้ที่อยู่และชื่อผู้รับที่ถูกต้อง แต่มีการแอบอ้างเซ็นรับสินค้าไปแทน ทางเราจะช่วยติดตามพัสดุนั้นให้อย่างเต็มที่ แต่ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือส่งสินค้าให้ใหม่ได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า
* สินค้าทุกประเภทสามารถเปลี่ยนได้ฟรี 1 ครั้ง (รองเท้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน) และสามารถเปลี่ยนได้ไม่เกิน 3 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า โดยครั้งต่อไปลูกค้าจะต้องเสียค่าจัดส่งสินค้าเพิ่มอีกครั้งละ 60 บาท/ชิ้น
ทางร้านขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้าที่มีการลดราคาหรือร่วมรายการต่าง ๆ หรือไม่ได้ซื้อในราคาเต็ม ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีดังนี้
(1) ขนาดของสินค้าไม่พอดี – ใหญ่ไป
(2) ขนาดของสินค้าไม่พอดี – เล็กไป
(3) สินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง

site hit counter